Spring naar inhoud
Home Scholen Watereducatie Drechtsteden

Watereducatie Drechtsteden

Zeespiegelstijging, wateroverlast door extreme regenval, droogte en een tekort aan waterprofessionals: allemaal onderwerpen die regelmatig in het nieuws zijn en maken dat watereducatie hard nodig is. Zeker in een waterrijk gebied als de Drechtsteden.


In het programma Watereducatie Drechtsteden werken de waterpartners als sinds 2001 samen. Die partners zijn: Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Evides Waterbedrijf, Gemeente Alblasserdam, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Papendrecht, Gemeente Zwijndrecht en Duurzaamheidscentrum Weizigt. 

Watereducatie Drechtsteden


Waterzigt op Weizigt was de voorloper van dit programma. In 2010 is het project opgeschaald naar het Waterarrangement Drechtsteden (ook wel genoemd ‘Waterzigt op Weizigt Plus’). Sinds 2012 werken de partners samen onder de nieuwe naam: Watereducatie Drechtsteden.


Deze, inmiddels 20-jarige, samenwerking is uniek in Nederland en heeft in de praktijk bewezen dat het bundelen van krachten meerwaarde oplevert voor alle partners. Lees PDF-bestandhier (384 kB) meer over de samenwerking.


Doel

Het doel van het programma Watereducatie Drechtsteden is het vergroten van de kennis en bewustwording over de waterkringloop en de waterketen. Dat bij de scholieren (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en de inwoners van de Drechtsteden.


Daarbij is het uiteindelijke doel dat de doelgroepen:
- zich bewust worden van het belang van water,
- zicht krijgen op de invloed op het water door hun handelen 
- en dit een plaats geven in afwegingen, keuzes en gedrag.


Activiteiten

  • Aquarama, permanente watertentoonstelling
  • Lessen en leskisten voor het primair onderwijs
  • Educatie op maat voor het voortgezet onderwijs
  • 3D-reliëf kaart NL en Klimaattafel
  • Week van Ons Water
  • De Waterspelen
  • Vakantie-activiteiten


De waterpartners


waterschap rivierenlandEvidesHollandse delta


Aangesloten gemeenten


gemeenten

Ga naar

Contact

Vacatures

Disclaimer

Colofon

Ook interessant

Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bezoekadres

Van Baerleplantsoen 30

3314 BH DordrechtFactuur-/Postadres

Gemeente Dordrecht / DO221059

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht


Telefoon: 078 - 7708200

Telefoon Stadsboerderij: 078 - 7704412

E-mail: weizigt@dordrecht.nl