Spring naar inhoud
Home Scholen Watereducatie Drechtsteden

Watereducatie Drechtsteden

Zeespiegelstijging, wateroverlast door extreme regenval, droogte en een tekort aan waterprofessionals: allemaal onderwerpen die regelmatig in het nieuws zijn en maken dat watereducatie hard nodig is. Zeker in een waterrijk gebied als de Drechtsteden.


In het programma Watereducatie Drechtsteden werken de waterpartners als sinds 2001 samen. Die partners zijn: Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Evides Waterbedrijf, Gemeente Alblasserdam, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Papendrecht, Gemeente Zwijndrecht en Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door drinkwaterbedrijf Oasen.

Watereducatie Drechtsteden


Waterzigt op Weizigt was de voorloper van dit programma. In 2010 is het project opgeschaald naar het Waterarrangement Drechtsteden (ook wel genoemd ‘Waterzigt op Weizigt Plus’). Sinds 2012 werken de partners samen onder de nieuwe naam: Watereducatie Drechtsteden.


Deze jarenlange samenwerking is uniek in Nederland en heeft in de praktijk bewezen dat het bundelen van krachten meerwaarde oplevert voor alle partners.


Doel

Het doel van het programma Watereducatie Drechtsteden is het vergroten van de kennis en bewustwording over de waterkringloop en de waterketen. Dat bij de scholieren (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en de inwoners van de Drechtsteden.


Daarbij is het uiteindelijke doel dat de doelgroepen:
- zich bewust worden van het belang van water,
- zicht krijgen op de invloed op het water door hun handelen 
- en dit een plaats geven in afwegingen, keuzes en gedrag.


Activiteiten

  • Aquarama, permanente watertentoonstelling
  • Lessen en leskisten voor het primair onderwijs
  • Educatie op maat voor het voortgezet onderwijs
  • 3D-reliëf kaart NL en Klimaattafel
  • Week van Ons Water
  • De Waterspelen
  • Vakantie-activiteiten


De waterpartnersHollandse deltaWaterschap Hollandse Delta 
Het waterschap zorgt voor 750 kilometer veilige dijken, voor voldoende water in sloten en singels en zuivert afvalwater van ruim 850.000 mensen. Het waterschap neemt maatregelen om Zuid-Holland Zuid veilig en droog te houden, zodat mensen hier kunnen wonen, werken en recreëren. 
Evides

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf, drinkwaterleverancier in Zuid-West Nederland, wil de ongekende wereld van drinkwaterzuivering zichtbaar maken en kennis over de drinkwaterkwaliteit en bewust drinkwaterverbruik vergroten. Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon èn smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal.


Bij Evides Waterbedrijf kun je terecht voor allerlei leuke weetjes over drinkwater maar ook voor educatiemateriaal zoals een leskrant, spelletjes en proefjes. Daarnaast kunnen scholen ook gratis gastlessen over kraanwater aanvragen. Op de  educatiepagina van Evides vind je meer informatie.


rijkswaterstaatRijkswaterstaat Zuid Holland 
Is het nog veilig bij hoogwater? Wat te doen als er een tekort aan water is? Wat is ‘waterkwaliteit’? Waterbeheer en de mogelijke gevolgen daarvan voor de diverse gebruikers en het ecosysteem.
waterschap rivierenland

Waterschap Rivierenland

Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon water. Hiervoor zorgt het waterschap met het onderhoud van dijken, sloten, gemalen, stuwen en zuivering van rioolwater.

Dordrecht
drechtsteden
Gemeente Dordrecht en Drechtsteden 
In de Drechtsteden werken we samen aan water en duurzaam waterbeheer. We willen er samen voor zorgen dat we met het volop aanwezige water op en rond het eiland van Dordrecht veilig, mooi en aantrekkelijk kunnen wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst.
 

Ga naar

Contact

Vacatures

Disclaimer

Colofon

Ook interessant

Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bezoekadres

Van Baerleplantsoen 30

3314 BH DordrechtFactuur-/Postadres

Gemeente Dordrecht / DO221059

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht


Telefoon: 078 - 7708200

Telefoon Stadsboerderij: 078 - 7704412

E-mail: weizigt@dordrecht.nl