Spring naar inhoud
Opgezette dieren

Vogels

Een vogel in uw klas die niet wegvliegt en zich ook nog eens rustig aan alle kanten laat bekijken? Met een opgezet dier uit de uitgebreide vogelcollectie van Duurzaamheidscentrum Weizigt wordt een les of activiteit een groot succes. 

                       

Klik hier om een opgezet dier te reserveren.

 

U betaalt naar grootte: klein en groot. U betaalt bij afhalen.

 

Klein:

€ 5,00 excl. 21% BTW

Groot:

€ 10,00 excl. 21% BTW

 

Duurzaamheidscentrum Weizigt brengt eventuele schade, ontstaan tijdens het lenen, in rekening.

 

Onderstaande vogels kunt u twee weken lenen. Verlengen is mogelijk in overleg. Meer weten over deze vogels?  Klik hier!

 

Aalscholver

 

Groot

Bergeend

 

Klein

Blauwe reiger

 

Groot

1 x volw.

2 x jong

Boerenzwaluw

 

Klein

2 x

Bonte kraai

 

Klein

 

Bonte vliegenvanger

Klein

1 x 

Boomkruiper

 

Klein

Bosuil

 

Klein

Brandgans

 

Groot

Buizerd

 

Groot

3 x

( 1 met prooi)

Carolina eend

 

Klein

1 x 

 

Dodaars

 

Klein

Dwergmeeuw

 

Klein

Eendenkuiken

 

 

 

 

 

Uitgeleend

 

 

 

 

 

 

Klein

Ekster

 

Klein

3 x

Fazant

 

Klein

3 x , 3 x 

Fitis

 

Klein

 

Fuut

 

Klein

1 x volw.

1 x jong

Gekraagde roodstaart

Klein

1 x 

Gierzwaluw

 

Klein

2 x

Goudhaan

 

Klein

2 x 

Goudplevier

 

Klein

Winterkleed

 

Groene specht

 

Klein

 

Groenling

 

Klein

3 x , 2 x 

Grote bonte specht

Klein

4 x (o.a.  en jong)

Grote mantelmeeuw

Klein

Jong

Heggenmus

 

Klein

2 x

Houtduif

 

Klein

Houtsnip

 

Klein

6 x

Huismus

 

Klein

3 x , 1 x ,

 en  op tak

Huiszwaluw

 

Klein

Ijsvogel

 

Klein

1 x 

1 x 

Jan-van-gent

 

Groot

Kauw

 

Klein

3 x

Kemphaan

 

Klein

1 x 

Kerkuil

 

Klein

3 x

Kievit

 

Klein

4 x

Kleine mantelmeeuw

Klein

1 x volw

1 x jong

Kluut

 

Klein

Kneu

 

Klein

Knobbelzwaan

 

Groot

Kokmeeuw

 

Klein

2 x winterkleed

1 x zomerkleed

Jong zomerkl.

Jong winterkl.

Kolgans

 

Groot


Uitgeleend

Koolmees

 

Klein

2 x 

1 x 

Koperwiek

 

Klein

2 x

Kraanvogel

 

Groot

Kuifeend

 

Klein

1 x 

Mandarijneend

 

Klein

1 x 

Meerkoet

 

Klein

2 x 

Merel

 

Klein

4 x , 1 x 

1 x jong

 

Nonnetje

 

Klein

1 x 

Ooievaar

 

Groot

 

Patrijs

 

Klein

3 x

Pelikaan

 

Groot

 

Pestvogel

 

Klein

Pimpelmees

 

Klein

1 x

Purperreiger

 

 Groot

 

Putter

 

Klein

3 x

Ransuil

 

Klein

5 x

Rietgans

 

Groot

1 x 

Rietzanger

 

Klein

Roek

 

Klein

Roerdomp

 

Groot

2 x

Roodborst

 

Klein

4 x

Scholekster

 

Klein

4 x (o.a. volw. en jong)

Sijs

             

Klein

1 x 

1 x 

Sperwer

 

Klein

2 x , 4 x 

1 x jong

Spotvogel

 

Klein

Spreeuw

 

Klein

5 x (o.a. zomer- en winterkleed)

 

Steenuil

 

Klein

3 x

Tafeleend

 

Klein

Torenvalk

 

Klein

4 x 

Tureluur

 

Klein

Turkse tortel

 

Klein

Veldleeuwerik

 

Klein

2 x

Vink

 

Klein

2 x , 3 x ,

 en  op tak 

Visdief

 

Klein

 

Vlaamse gaai

 

Klein

5 x

Vuurgoudhaan

 

Klein

1 x 

Waterhoen

 

 

 

 

Uitgeleend

 

 

 

 

 

 

 

Klein

3 x

Waterral

 

Middelgroot

 

Watersnip

 

Middelgroot

Wielewaal

 

Klein

1 x 

Wilde eend

 

Middelgroot

3 x 

1 x 

 

Winterkoning

 

Klein

5 x

Wintertaling

 

Klein

1 x 

1 x 

Witte kwikstaart

Klein

2 x

Wulp

 

Klein

Zanglijster

 

Klein

4 x

Zilvermeeuw

 

Klein

Bijna volwassen

Zilverreiger

 

Groot

Zwarte kraai

 

Klein

Zwartkop

 

Klein

1 x 

Tjiftjaf

 

Klein

Lepelaar

 

Groot

 

Ga naar

Contact

Vacatures

Disclaimer

Colofon

Ook interessant
  • Genieten van lokale producten!                         www.rechtstreex.nl


Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bezoekadres

Van Baerleplantsoen 30

3314 BH DordrechtFactuur-/Postadres

Gemeente Dordrecht / DO221059

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht


Telefoon: 078 - 7708200

Telefoon Stadsboerderij: 078 - 7704412

E-mail: weizigt@dordrecht.nl