Spring naar inhoud
Home Inwoners Actueel Evenementen 20-11 Lezing Jacques van der Neut

20-11 Lezing Jacques van der Neut

Maandag 20 november geeft Jacques van der Neut, boswachter en natuurfotograaf, een lezing bij Weizigt.


'De Biesbosch; van boerenland naar waterland'.

Door de hoge waterstanden van 1993 en 1995 raakten de plannen voor de Biesbosch in een stroomversnelling. Na de hoge waterstanden was er veel vraag naar klei, om de diverse dijktrajecten in het benedenrivierengebied mee op te hogen of te verzwaren. Rondom de Biesbosch liggend bouwland werd afgegraven, waarna er een Biesboschachtig landschap achter bleef, met flauwe kreekranden, die inmiddels weelderig begroeid zijn geraakt. Rondom de eeuwwisseling kwam Rijkswaterstaat met aanvullend beleid Ruimte voor de Rivier, waarbij gekeken werd naar mogelijkheden om toekomstige hoge rivierafvoeren beter te kunnen verwerken. Met de werkzaamheden in de Noordwaard bij Werkendam als aansprekend voorbeeld. Het is tevens het grootste rivierenproject van ons land. Veilgheid voor hoge waterstanden is hier weliswaar de rode draad, maar natuurwaarden liften hier wel op mee. De laatste 20 jaar is de Biesbosch qua omvang behoorlijk uitgebreid. Het is nu zo groot dat aansprekende soorten zoals zeearend en visarend in het vermaarde zoetwatergetijdengebied tot broeden komen. In het verruigde landschap van de voormalige hakgrienden vestigden zich zelfs boommarters en boomklever en appelvink konden als nieuwe broedvogels aan het Biesboschlijstje worden toegevoegd. Op de lezing van 20 november aanstaande zullen bovenstaande ontwikkelingen zeker aan de orde komen, net als het beheer van De Elzen en de Louisa Cannemanspolder, de Tongplaat, de werkzaamheden voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, de aanleg van kletsnatte rietmoerassen en natuurlijk komt het toekomstige beheer van de Haringvlietsluizen ook aan bod. 

 

De lezing van Jacques van der Neut is voor iedereen gratis toegankelijk!Contactpersoon Frans Beuvens
Locatie Koetsruimte, Koetshuis, Duurzaamheidscentrum Weizigt
Datum 20-11-2017
Openingstijden 20.00 uur
Toegangsprijzen Gratis
 

Ga naar

Contact

Vacatures

Disclaimer

Colofon

Ook interessant
  • Genieten van lokale producten!                         www.rechtstreex.nl


Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bezoekadres

Van Baerleplantsoen 30

3314 BH DordrechtFactuur-/Postadres

Gemeente Dordrecht / DO221059

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht


Telefoon: 078 - 7708200

Telefoon Stadsboerderij: 078 - 7704412

E-mail: weizigt@dordrecht.nl